Juhtimis-coach’il on aina suurem roll

Artikkel on ilmunud ajakirjas Director

Maailma mastaabis, eriti Ameerikas, Kanadas ja edumeelsetes Euroopa riikides on juhtimis-coach’id juba täitsa tavapärased. Fortune 500 ettevõtetest kasutab nende teenust tervenisti 40%. Ja coaching’u-äri on viimase viie aastaga kasvanud lausa 35% võrra. Kõnekate numbrite taha vaatab Elisa juhtimis-coach Marika Raiski.

Coaching’u põhitunnused on keskendumine fookusele ja eesmärgistatus. See tähendab uskumist, et potentsiaal on olemas, kusjuures tulemuslikkuse kasv saavutatakse piirangute-takistuste vähendamise kaudu. Coaching aitab juhtidel ja ettevõtetel veelgi paremaid tulemusi saavutada, edendada nüüdisaegset käskude-keeldudeta juhtimist ning liita tiime ühtseks löögirusikaks.

Eestis tean vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda ettevõtteid, kus töötavad püsivalt coach’id. Kusjuures väljaõppinud coach’id. Rõhutan seda, sest nagu Elisa personalijuht ütleb, on meie ettevõttele tulnud coach’i teenust pakkuma ka inimesed, kes on paar coaching’u raamatut läbi lugenud. Teine lugu: üks kaubanduskett otsustas palgata coach’i, mille peale juht pakkus seda ametit esmalt personaliosakonna töötajale… kes selle ka vastu võttis. Uuele positsioonile asunud inimene uuris siis, kas oleks mõttekas coaching’ut õppima minna. Aga coach’i puhul pole ju küsimustki, kas väljaõpet on vaja või mitte, sest ettevalmistuseta inimene võib tekitada enam kahju kui kasu.

Eestis leiab akrediteeritud coach`i kergesti ICF Estonia lehelt vastavalt tasemele ACC, PCC ja MCC. Akrediteering näitab, et coach on läbinud väljaõppe, ettenähtud mahus praktika ja supervisioonid, teinud näidis-coaching’u sessiooni(d) ning kutseeksamid. Ma julgeksin küll usaldada vaid sellist coach’i, kes käib ka ise seda teekonda, mida teenusena pakub, ehk on ise pidevas professionaalses arengus.

Eduka strateegia elluviimise taga on tugevad inimesed

Elisa ajalugu coach’ide kasutamisel ulatub juba rohkem kui kaheksa aasta tagusesse aega. Idee sai alguse vajadusest hakata looma agiilset ehk paidlikku ja muutustega kohanevat organisatsioonikultuuri, sest (äri)maailm muutub kiirelt. Näiteid pole raske leida: koroonakriis, Ukraina sõda, ähvardav inflatsioon ja majanduskriis…

Agiilset ettevõtet iseloomustavad tugev strateegiline juhtimine, läbipaistvus ja, mis kõige olulisem, võimustatud töötajad. Sul võib olla hea strateegia, aga kui pole inimesi, kes on suutelised reastama oma tiime ja mõtlema välja, kuidas valitud eesmärke kõige paremini ellu viia, võib sama hästi selle strateegia toaseina tapetseerida. Inimesed on need, kes strateegia lõpuks ellu viivad.

Agiilses ettevõttes inimesi võimustades tekivad isejuhtivad tiimid

Agiilses ettevõttes inimesi võimustades tekivad isejuhtivad tiimid. Veelgi sügavamale vaadates võtavad taolised tiimid ise vastutust, püstitavad ambitsioonikaid eesmärke ja täidavad need. Taoliste tiimide seatud eesmärgid on kõrgemadki kui ettevõtte enda omad. Juhtimis-coach Peter Bluckert ütleb, et organisatsioonikultuuri muutus võtab aega pool kuni viis aastat – see pole midagi, mis muutuks päeva pealt. Elisas on tiime, kes on väga iseseisvad, kiired ning ambitsioonikad ning jätkuvalt on ettevõttes tervikuna ka hulga arenguruumi.

Elisa on viimase viie aasta jooksul ostnud mitu suurt ettevõtet ning ühinemisprotsesside ajal on coach’i tugi juhtidele ja tiimidele hindamatu väärtusega. Mida rohkem muudatusi, seda parem ja kasulikum on arutada teemasid erapooletu partneriga, kes loob avatud ja mõjukate küsimuste kaudu võimaluse saada selgust ning näha uusi lähenemisnurki.

Rööprähklemine või fookus

Paljudes ettevõtetes tegeletakse rööprähklemisega, et jooksev töö saaks tehtud. Selle käigus unustatakse, kuivõrd oluline on tiim kokku tuua ning tagada, et see töötab sünkroonis suurima prioriteediga eesmärkide nimel. Kui jõuame tiimi-coaching’utel vaatluse juurde, milleks see meeskond on ellu kutsutud ja mis on peamised suurimad fookused, puudub sellest tihtipeale ühtne arusaam. Hea coach aitab selgemaks saada tiimi eesmärgid ning välja selgitada, mida tiimiliikmed on suutelised nende saavutamiseks tegema.

Ühtlasi on ta juhi teekonnal võimas ja kasulik tugisüsteem – keegi, kes õpib juhti hästi tundma ja soovib talle parimat, kuid on samal ajal neutraalne. Coach saab olla juhiga aus selle suhtes, kuidas tal läheb; tuletada meelde, mida juht soovib saavutada, ning arutada üheskoos, mis tegevused seda toetavad ja mis takistavad. Kõige olulisem on aga see, et coach toetab uute mõtlemis- ja tegutsemisviiside teket ja uute oskuste omandamist, mis omakorda võimaldavad juhil paremini eesmärke saavutada.

Uuringud on näidanud, et enamik meist ei näe ennast objektiivselt

Coach toetab seda, et juhid ja tiimid näeksid end selgemalt. See kõlab justkui midagi elementaarset, aga vajab siiski väljatoomist. Uuringud on näidanud, et enamik meist ei näe ennast objektiivselt. Samas on juhtide parem eneseteadlikkus tugevas seoses organisatsiooni tõhususe ja kasumlikkusega ning inimesed eelistavad järgida juhte, kes suudavad ennast tõepäraselt näha.

Coaching’u alguses kogutakse sageli mitme metoodika kaudu (nt 360 kraadi tagasiside jne) teavet, kuidas teised juhti näevad, sealhulgas tema enda juht, tiimiliikmed, kaasjuhid ja partnerid. See on vaade, mida juht saab koos coach’iga esmajärjekorras läbi vaadata ja analüüsida. Lisaks sellele peegeldab coach vaatlusele tuginedes seda, mida näeb-tunnetab, ning toob uudishimulike küsimuste abil välja juhi tugevusi ja tunneb huvi võimalike kasvukohtade vastu. Nii võib juht hakata paremini nägema oma tugevaid külgi, mida ta ise ehk alahindab, ning avastada ka võimalikke arengukohti.

Juht peaks selgelt nägema ka oma tiimiliikmeid ning nende võimekust erapooletult hindama. Vahel kipuvad juhid soosima tiimiliikmeid, kellega nad inimestena paremini klapivad. Nii võivad nad aga kaotada tugevaid töötajaid, sest ei tunnusta ega toeta neid küllaldaselt, või jätavad nad nõrgad töötajad ettevõttesse liiga kauaks, ülehinnates nende võimeid. Coach pakub ka tööriistu, mis aitavad mõista ja luua paremaid ja ühendavaid töösuhteid.

Tiimides kasvab tänu coaching’ule avatus ja usaldus, üksteise toetamine ning tekib selge arusaam, mida üheskoos tehakse. Kõige suuremat kasu toob võimalus süveneda üheskoos edu takistavatesse teguritesse ning leida tiimina neile edasiviivaid lahendusi.

USA tuntuim juhtimis-coach Marshall Goldsmith on ühele oma raamatule pannud tabava pealkirja – „What Got You Here Won’t Get You There“ („See, mis tõi teid siia, ei vii teid sinna“). Omaette pusides on sageli raske leida viise, kuidas edasi liikuda. Koos coach’iga, kes aitab teemadele otsa vaadata ja läheneda uute nurkade alt, on see palju lihtsam.