Minust

Executive Coach, PCC; marikaraiski@gmail.com

USA tuntuim juhtimis-coach Marshall Goldsmith on ühele oma raamatule pannud tabava pealkirja – „What Got You Here Won’t Get You There“. Tõepoolest, mis tõi Sind siia, ei vii Sind edasi. Omaette pusides on sageli raske leida viise, kuidas edasi liikuda. Koos minuga saad teemadele otsa vaadata ja neile läheneda uute nurkade alt ning nii on see palju lihtsam. Seetõttu kutsun Sind avardama oma perspektiive ning osalema juhina 1:1 coachingutel või tulema koos oma meeskonnaga tiimcoachingutele. See töötab, sest teeme seda läbi erinevate coachingu metodoloogiate ja mahuka harjutuste pagasi.   

Coaching’u põhitunnused on keskendumine fookusele ja eesmärgistatus. See tähendab uskumist, et potentsiaal on olemas ning tulemuslikkuse kasv saavutatakse piirangute-takistuste vähendamise kaudu. Coaching aitab Sul juhina kasvada ning liita tiim ühtseks löögirusikaks ja edeneda tulemustes.

Maailma mastaabis, eriti Ameerikas, Kanadas ja edumeelsetes Euroopa riikides on juhtimis-coach’id juba täitsa tavapärased. Fortune 500 ettevõtetest kasutab nende teenust tervenisti 40%. Anna ka Sina endale ja oma tiimile see kasvuvõimalus. Juhile on 1:1 coachingud ja meeskondade tiimcoachingud kõige personaalsem ja tulemuslikum õppimisviis.

Pean äärmiselt oluliseks konfidentsiaalsust ühises koostöö suhtes ning ICF akrediteeritud coachina töötan ICF eetikakoodeksi alusel. Loe lähemalt siit 

MINU PROFESSIONAALNE TAUST

Minu 20-aastane juhtimiskogemus hõlmab 14-aastast töötamist keskastmejuhina, sealhulgas ettevõtte strateegia välja töötamise ning valdkonna fookuste seadmise ja elluviimise kogemust. Valdkonna juhina olen vedanud kahe suurettevõtte ühinemise kommunikatsiooni ehk võimalikke suurimaid muutuste protsesse. 

Ettevõtetes ja organisatsioonides viin läbi 1:1 coachinguid ja teamcoachinguid. Coachingu praktilisi tunde on mul tänaseks kogunenud üle 500. Minu kliendibaasist leiab mitmete kiirelt arenevate ja edumeelsete ettevõtete Bolt, Wise, Directo ja Elisa juba kogenenumad ja nooremad juhid. Pro bono olen toetanud coachingutega õpetajaid ja perearste. 

Olen diplomeeritud Excecutive Coach, 2021 ICF-Associate Certified Coach (ACC) ja 2022 ICF-Professional Certified Coach (PCC)

Coachina iseloomustab mind professionaalsus, kirglikkus ja püsivus. Suurimaks tugevuseks on oskus koos juhiga luua talle parim võimalik kasvukava. Minu sihiks on toetada juhte nende probleemidele lahenduste ning uute, kastist välja perspektiivide leidmisel. Teemad, mille osas juhte toetan, on töö strateegiline kavandamine, töö eesmärgistamine ja mõõtmine, tulemuste saavutamine, ühtse tiimi loomine, oma juhi või kaasjuhtidega suhtlusprobleemide lahendamine, uute inimeste värbamine. Nii mõnelgi juhil on soov saada paremaks aja planeerijaks, ettevõtte siseseks või avalikuks esinejaks, enesekindlamaks juhiks või siis üleüldsegi mõista, mida tahaks edaspidi teha. 

Oman nii avalikus- kui ka erasektoris töötamise kogemust. Ministeeriumitest olen töötanud Sotsiaalministeeriumis ning Siseministeeriumis, viimased 14 aastat meelelahutus- ja kommunikatsiooniettevõttes Elisa. Olen juhi ja juhtimis-coachina aktiivne kõneisik meedias ning eri ülikoolides ja ettevõtetes läbi viinud kaasaegsete juhtimisviiside ning juhtidele persoonibrändi loomise koolitusi.